Licht om openen blinde ogen – Jesaja 42 – advent

Licht der heidenen, om te openen blinde ogen
Preek Jesaja 42:6,7: Ik zal U geven tot een Verbond des volks, tot een Licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis, die in duisternis zitten.

LEESPREEK