/ / Onszelf oordelen (1 Korinthe 11) – voorbereiding

Onszelf oordelen (1 Korinthe 11) – voorbereiding

Onszelf oordelen in voorbereiding op Heilig Avondmaal
Preek 1 Korinthe 11:29-34: Indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden.

Thema preek 1 Korinthe 11: Onszelf oordelen

Thema preek: Paulus’ raad aan de gemeente van Korinthe m.b.t. de voorbereiding op en de viering van het Heilig Avondmaal
1. oordeel van God (29-30)
2. veroordeling van onszelf (31-32)
3. verwachting van elkaar (33-34)

Deel van twee voorbereidingspreken vanuit 1 Korinthe 11:
1. Preek 1 Korinthe 11:27-28: Zelfonderzoek Heilig Avondmaal (1)
2. Preek 1 Korinthe 11:29-34: Zelfonderzoek Heilig Avondmaal (2)

Liturgie dienst
Psalm 84:1
Lezen: Psalm 15
Psalm 84:2,4
Psalm 25:4
Psalm 25:3,5

Schriftgedeelte over Onszelf oordelenPsalm 15:
Een psalm van David. HEERE, wie zal verkeren in Uw tent ? Wie zal wonen op den berg Uwer heiligheid ?
Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid spreekt;
Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet, en geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste;
In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degenen, die den HEERE vrezen; heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet;
Die zijn geld niet geeft op woeker, en geen geschenk neemt tegen den onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid.

Links bij preek over 1 Korinthe 11: Zelfonderzoek Heilig Avondmaal (2)
Preek 2 Korinthe 4: Schat in aarden vaten
Preek 2 Korinthe 5:1: Tijdelijk verblijf, eeuwige woning
Lees meer:
– Kanttekeningen Statenvertaling: 1 Korinthe 11

TERUG 1 KORINTHE