Doe dat tot Mijn gedachtenis · 1 Korinthe 11 · avondmaal III

Doe dat tot Mijn gedachtenis
Preek 1 Korinthe 11:23-26: En als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, na het eten des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis.

Preek (vers-voor-vers) bij de bediening van het Heilig Avondmaal over 1 Korinthe 11:23-26:
Doe dat tot Mijn gedachtenis.

Een van vier preken rond het Heilig Avondmaal:
1. Zelfonderzoek Heilig Avondmaal (1) – 1 Korinthe 11:27-28
2. Zelfonderzoek Heilig Avondmaal (2) – 1 Korinthe 11:29-34
Vervolg bediening en nabetrachting:
3. Doe dat tot Mijn gedachtenis (1 Korinthe 11) – avondmaal (3)
4. Orpa, ga met ons mee (Ruth 1) · nabetrachting (4)

Liturgie dienst:
Psalm 132:10
Psalm 5:12
Lezen Mattheus 26:26-30
Psalm 22:12,13,16
Psalm 79:7

Schriftgedeelte preek 1 Korinthe 11:23-26: Tot Mijn gedachtenis
Want ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in den nacht, in welken Hij verraden werd, het brood nam;
En als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.
Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, na het eten des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis.
Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt.

Links bij preek over 1 Korinthe 11:23-26: Tot Mijn gedachtenis
Preek 2 Korinthe 4: Schat in aarden vaten
Preek 2 Korinthe 5: Tijdelijk verblijf, eeuwige woning
Lees meer:
– Kanttekeningen Statenvertaling: 1 Korinthe 11

TERUG 1 KORINTHE