Wanneer u zult gaan door water – Jesaja 43 – advent

Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn
Preek Jesaja 43:1-3: Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken.

LEESPREEK