/ / Ik ga heen om u plaats te bereiden (Johannes 14) – Pasen

Ik ga heen om u plaats te bereiden (Johannes 14) – Pasen

Preek: Ik ga heen om u plaats te bereiden
Johannes 14:1-3: Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben.

Thema preek Johannes 14: Ik ga heen om u plaats te bereiden

Vers-voor-vers overdenking

PDF LEESPREEK

Preek Johannes 14:1-3: Ik ga heen om u plaats te bereiden | Ds. J. IJsselstein
Preek Johannes 14:1-3: Ik ga heen om u plaats te bereiden | Ds. J. IJsselstein

Schriftgedeelte preek over Ik ga heen om u plaats te bereiden (Johannes 14)
1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.
2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.
3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben.
4 En waar Ik heen ga, weet gij, en den weg weet gij.
5 Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet waar Gij heen gaat, en hoe kunnen wij den weg weten?
6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij.
7 Indien gijlieden Mij gekend hadt, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu kent gij Hem en hebt Hem gezien.
8 Filippus zeide tot Hem: Heere, toon ons den Vader, en het is ons genoeg.
9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?
10 Gelooft gij niet dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken.

Links bij preek Ik ga heen om u plaats te bereiden (Johannes 14:1-3)
Preek: Niemand komt Mij, tenzij Vader trekke (Johannes 6)
Preek: Lazarus opgewekt (Johannes 11)
Preek: Zonder oorzaak gehaat (Johannes 15)
Lees meer:
Kanttekeningen Johannes 14

TERUG JOHANNES | PASEN | HEMELVAART