Hemelvaart

Diverse preken over de hemelvaart van de Heere Jezus, veertig dagen na Zijn opstanding.
Hij werd opgenomen daar zij (Zijn discipelen) het zagen en een wolk nam Hem weg van hun ogen (Handelingen 1:9-11).

———

| |

Handen opheffende, zegende hen · Lukas 24

En Hij leidde hen buiten tot aan Bethanie, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen. En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel. En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap.