In doeken gewonden – Lukas 2 – kerst [PDF]

Video preek: In doeken gewonden

In doeken gewonden
Preek Lukas 2:7: En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond Hem in doeken en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.

LEESPREEK