Wat zoekt u de Levende bij de doden? – Lukas 24 – Pasen

Video preek over ‘Wat zoekt u de Levende bij de doden?’

Wat zoekt u Levende bij de doden?
Preek Lukas 24:5: Wat zoekt gij de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt, hoe Hij tot u gesproken heeft, als Hij nog in Galilea was.

LEESPREEK