Zondares in huis Simon Farizeeër – Lukas 7

Zondares in huis Simon Farizeeër
Preek Lukas 7:47: Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren; want zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.

LEESPREEK