Herder zoekt verlorene – Ezechiël 34 – advent

Video preek: Verlorene zal Hij zoeken

Het verlorene zal Ik zoeken
Preek Ezechiël 34:16: Het verlorene zal Ik zoeken, en het weggedrevene zal Ik wederbrengen, en het gebrokene zal Ik verbinden, en het kranke zal Ik sterken.

LEESPREEK 

Serie van vier preken:
De Herder zal verlorene zoekenDe Heere wacht om genadig te zijnGij zijt mensen, Ik ben uw GodDe schapen horen Mijn stem