Schapen horen Mijn stem – Johannes 10 – nabetrachting

Schapen horen Mijn stem en volgen Mij
Preek Johannes 10:27-30: Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij. En Ik geef hun het eeuwige leven, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.
Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders. Ik en de Vader zijn een.

LEESPREEK