HEERE zal wachten, opdat genadig zij (Jesaja 30) – advent

De HEERE zal wachten, opdat Hij u genadig zij
Preek Jesaja 30:18: En daarom zal de HEERE wachten, opdat Hij u genadig zij, en daarom zal Hij verhoogd worden, opdat Hij Zich over ulieden ontferme, want de HEERE is een God des gerichts; welgelukzalig zijn die allen, die Hem verwachten.

Thema preek Jesaja 30: “De HEERE zal wachten, opdat Hij genadig zij”:

Hopen op Gods ontferming
1. De wachtende God
2. Een wachtend volk

Dit is een voorbereidingspreek voor Heilig Avondmaal

PDF LEESPREEK

Schriftlezing over “HEERE zal wachten, opdat Hij genadig zij”: Jesaja 30:
Wee den kinderen, die afvallen, spreekt de HEERE, om een raadslag te maken, maar niet uit Mij, en om zich met een bedekking te bedekken, maar niet uit Mijn Geest, om zonde tot zonde te doen;
Die gaan, om af te trekken in Egypte, en vragen Mijn mond niet; om zich te sterken met de macht van Farao, en om hun toevlucht te nemen onder de schaduw van Egypte.

Want de sterkte van Farao zal ulieden tot schaamte zijn, en die toevlucht onder de schaduw van Egypte tot schande.
Wanneer zijn vorsten zullen geweest zijn tot Zoan, en zijn gezanten zullen gekomen zijn tot nabij Chanes;
Hij zal hen allen beschaamd maken door een volk, dat hun geen nut kan doen, noch tot hulp, noch tot voordeel, maar tot schande en ook tot smaadheid zijn zal (…).

En daarom zal de HEERE wachten, opdat Hij u genadig zij, en daarom zal Hij verhoogd worden, opdat Hij Zich over ulieden ontferme, want de HEERE is een God des gerichts; welgelukzalig zijn die allen, die Hem verwachten.
Want het volk zal in Sion wonen, te Jeruzalem; gij zult ganselijk niet wenen; gewisselijk zal Hij u genadig zijn op de stem uws geroeps; zo haast Hij die horen zal, zal Hij u antwoorden.

Links preek Jesaja 30: “De HEERE zal wachten, opdat Hij genadig zij”:
Want een Kind is ons geboren (Jesaja 9)
Hij zal kudde weiden gelijk herder (Jesaja 40)
Vertroosting Israëls (Jesaja 40 – Lukas 2) – advent
Lees:
– Kanttekeningen bij Jesaja 30

ADVENT | JESAJA