Zending

Zijn Goddelijk almacht spreekt en het is er, Zijn wil gebiedt en het wordt terstond.
Geen ding zal bij God onmogelijk zijn!

https://youtu.be/SoVRVNHybic