Verbond

Preken over verbond, vanuit Bijbeltekst of vanuit de Heidelbergse Catechismus.

|

Kind van Hagar of Sara? – Galaten 4

Maar wat zegt de Schrift ? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije.
Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije.