Heilig Avondmaal

Preken gehouden bij de bediening van het sacrament van het Heilig Avondmaal.

|

Wie is aan God gelijk? (Micha 7) – Avondmaal

Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft, en de overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis voorbij gaat? Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid; want Hij heeft lust aan goedertierenheid.