Nabetrachting

Nabetrachting preken na gehouden Heilig Avondmaal

| |

Twee zwaarden; het is genoeg · Lukas 22

Maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een male; en die geen heeft, die verkope zijn kleed, en kope een zwaard. (…). En zij zeiden: Heere! zie hier twee zwaarden. En Hij zeide tot hen: Het is genoeg.