Nabetrachting

Nabetrachting preken na gehouden Heilig Avondmaal

|

Wie zal ons scheiden van de liefde van God? – Romeinen 8

Want ik ben verzekerd dat noch dood noch leven, noch engelen noch overheden noch machten, noch tegenwoordige noch toekomende dingen, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.