Heilige Doop

Dooppreken gehouden bij de bediening van het sacrament van de Heilige Doop. Sommige dooppreken zijn bewerkt tot leespreken, van andere preken is er alleen een luister- of beeldpreek beschikbaar.
(zie playlist Youtube)

|

Betekenis doopbelofte – Lukas 11

Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?

|

Door Rode Zee of Schelfzee – Exodus 14 – PDF, audio

Doch Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, staat vast, en ziet het heil des HEEREN, dat Hij heden aan ulieden doen zal, want de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet weder zien in eeuwigheid. De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn.