/ Preken Oude Testament - Page 3

Preken Oude Testament

Diverse preken over teksten uit het Oude Testament.


 

Ontrouw Gomer (Hosea 3)

Ga wederom henen, bemin een vrouw, die, bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet; gelijk de HEERE de kinderen Israëls bemint, maar zij zien om naar andere goden, en beminnen de flessen der druiven.